Cennik usług meczynych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W PORAJU

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NIEMEDYCZNYCH

  

CENNIK OPŁAT za usługi medyczne i niemedyczne świadczone przez Samodzielny Publiczny Zakłąd Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Świadczenia medyczne i usługi ponadstandardowe zawarte w cenniku komercyjnym
  są świadczeniami dobrowolnymi i nie są ojęte refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Cennik obowiązuje:
 3. A. Pacjentów indywidualnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalisycznej, zabiegów fizjoterapeutycznych oraz diagnostyki, którzy wnoszą za usługi medyczne w nastąpujacych przypadkach:
 • pacjentów nieubezpieczonych,
 • pacjentów ubezpieczonych zgłaszających się na badania diagnostyczne
  ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia, ale chcący uzyskać świadczenie zdrowotne na własne żadanie z pominięciem listy oczekujacych – po złożeniu przez świadczeniobiorcę oświadczenia, że ma świadomość, iż dane świadczenie zdrowotne jest finansowane
  ze środków publicznych, ale ze względu na podany okres oczekiwania, chce aby świadczenie to zostało udzielone na zasadach pełnej odpłatności poza systemem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • pacjentów ubezpieczonych zgłaszających się na badania diagnostyczne bez skierowania
  od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, przy czym uzyskanie świadczenia zdrowotnego przez pacjenta nie może naruszać Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ześrodków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.),
 • pacjenctów zobowiązanych do pokrycia kosztów pomocy ambulatoryjnej,
  w przypadku braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
  na podstawie dokumentu elektronicznego – w systemie eWUŚ lub nie złożenia pisemnego oświadczenia o przysługujacym mu prawie do świadczen opieki zdrowotnej lub braku skierowania,
 • pacjentów ubezpieczenia w różnych firmach ubezpieczeniowych – pacjent odzyskuje zwrot kosztów od firmy ubezpieczeniowej we własnym zakresie,
 • w stanach nagłych w przypadkach opisanych w ust. 2A pkt. 4, 5 i 6 pacjent ma prawo
  do zwrotu kosztów leczenia w przypadku przedstawienia dokumentu potwierdzajacego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia, a jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym, w terminie 7 dni
  od dnia jego zakończenia,
 • pacjentów ubezpieczonych - ponoszą całkowitą lub częściową odpłatnośc
  za korzystanie ze środków transporu sanitarnego zleconego przez lekarza, jeżeli transport ten nie wynika z potrzeby zachowania ciagłości leczenia oraz dysfunkcji narządu ruchu, uniemożliwiajacej korzystanie ze środków transportu publicznego.
 1. Podmioty gospodarcze, osoby fizyczne w zakresie diagnostyki, którzy wnosza opłaty
  w następstwie podpisanej ze Szpitalem umowy za udzielone świadczenia zdrowotne dla kierowanych przez siebie pacjentów lub pracowników
 • badań diagnostycznych i laboratoryjnych,
 • usługi transportowej,
 • badań profilaktycznych,
 • wydawania orzeczeń lekarskich.
 1. Cennik obowiązuje równiez obcokrajowców i obywateli polskich i odprowadzających składki na ubezpieczenie zdrowotne poza granicami Polski, ale nie posiadają uprawnień
  do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
 2. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt.18, 19 i 20 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
  od towarów i usług
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710) świadczenia opieki zdrowotnej podlegają:
 • zwolnieniu z podatku VAT w przypadku usług związanych z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia oraz dostawą towarów i świadczeniem usług ściśle z tymi usługami związanymi,
 • naliczeniu podatku VAT w przypadku usług nie zwiazanych z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia oraz dostawą towarów i świadczeniem usług ściśle z tymi usługami związanymi.
 1. Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

 

   

 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNE

LP.

RODZAJ BADANIA

CENA brutto (w zł)

1

USG jamy brzusznej

60,00 zł

2

USG tarczycy

50,00 zł

3

USG Doppler

80,00 zł

4

EKG – bez opisu

10,00 zł

5

EKG – z opisem

20,00 zł

6

EKG – wysiłkowe

90,00 zł

7

Holter RR

50,00 zł

8

EKG – Holtera

80,00 zł

9

ECHO/UKG z opisem

100,00 zł

10

BADANIE URODYNAMICZNE

60,00 zł

11

BADANIE URODYNAMICZNE dla pacjentów zdeklarowanych w Ośrodku Zdrowia

25,00 zł

 

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

LP.

RODZAJ BADANIA

CENA brutto (w zł)

1

Porada lekarska POZ

50,00 zł

2

Porada lekarska AOS

60,00 zł

3

Dietetyk

50,00 zł

4

Dietetyk

dla pacjentów zdeklarowanych w Ośrodku Zdrowia

20,00 zł

5

Pomiar ciśnienie tętniczego

2,00 zł

6

Iniekcja

10,00 zł

7

Zaświadczenie lekarskie

20,00 zł

 

CENNIK ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH

LP.

RODZAJ BADANIA

CENA brutto (w zł)

1

Ultradźwieki

8,00 zł

2

Elektroterapia

8,00 zł

3

Pole magnetyczne

10,00 zł

4

Laser

2,00 zł/za minutę

5

Solux

8,00 zł

6

Krioterapia

12,00 zł

7

Masaż wibracyjny

10,00 zł

8

Ćwiczenia w odciążeniu

10,00 zł

9

Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, izometryczne

15,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

CENNIK SZCZEPIONEK

LP.

RODZAJ BADANIA

CENA brutto (w zł)

1

INFANFIX IPV-HIB

145,00 zł

2

INFANRIX HEXA 

210,00 zł

3

ROTARIX

310,00 zł

4

SYNFLORIX

210,00 zł

5

NIMENRIX

170,00 zł

6

VARILRIX

215,00 zł

7

HEPAVAX

35,00 zł

 

OPŁATA ZA UDOSTEPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

LP.

RODZAJ BADANIA

CENA brutto (w zł)

1

1 strona wyciągu, odpisu lub dokumentacji medycznej

0,81 zł

2

1 strona kopii dokumentacji medycznej

8,13 zł

3

Duplikat karty szczepień

8,28 zł

4

Duplikat Książeczki Zdrowia Dziecka

30,00 zł

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZOZ
Data utworzenia:2017-03-24
Data publikacji:2017-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2735